Sverige/Sweden

 

   Melleruds schackklubb 

      

 

Schack som pedagogiskt verktyg 

  • Ger sociala vinster
  • Koncentrationsförmåga
  • Matematisk förmåga
  • Logiskt tänkande
  • Mönsterseende
  • Fantasi
  • Läsförståelse
  • Teoretiska kunskaper används i praktisk situation
 
                                                                                                                               foto: Sabina Kasmo

 

Mellerud cup i på torget

Mellerud cup i på torget 

Mellerud cup i på torget 

Filip - Jonatan 

Filip - Spresim

 

schack4an i Mellerud, år 2009, deltog 150 elever

Schack på torget Mellerud 2012

Schack på torget Mellerud 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:Kasmo Sabina

Torget Mellerud,augusti 2012

Torget Mellerud,augusti 2012

Torget Mellerud, augusti 2012

Mellerud cup i på torget, augusti 2011

Mellerud cup i på torget, augusti 2011

Schack4an(deltog 150 elever) 

 

Mellerud cup

Tre bästa i schack -5an, 2009

 

Schack-4an, Mellerud 2009

 

 

 

 

www.schak-mellerud.se