Melleruds schackklubb 

Sverige/Sweden

Foto:Kasmo Sabina

Torget Mellerud,augusti 2012

Torget Mellerud,augusti 2012

Torget Mellerud, augusti 2012

Mellerud cup i på torget, augusti 2011

Mellerud cup i på torget, augusti 2011

Schack4an(deltog 150 elever) 

Mellerud cup

Tre bästa i schack -5an, 2009

Schack-4an, Mellerud 2009

Schack som pedagogiskt verktyg 

Ger sociala vinster

Koncentrationsförmåga

Matematisk förmåga

Logiskt tänkande

Mönsterseende

Fantasi

Läsförståelse

Teoretiska kunskaper används i praktisk situation

                                                                                                                               foto: Sabina Kasmo

Mellerud cup i på torget

Mellerud cup i på torget 

Mellerud cup i på torget 

Filip - Jonatan 

Filip - Spresim

schack4an i Mellerud, år 2009, deltog 150 elever

Schack på torget Mellerud 2012

Schack på torget Mellerud 2012